:: Начало Национален клуб българско гонче :: Полезни връзки  :: Карта на сайта 
Новини
За клуба
За гончето
На лов с гончета
Развъждане
Клубни мероприятия
Документи
Галерия
Видео
НКБГ в медиите
Приятели на НКБГ
Контакти
 
Новини

На разширеното заседание на УС се реши:

I. Да се проведе на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ годишно отчетно Общо събрание на НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ /НКБГ/ на 11.03.2017 от 13:00 ч. в Хотелски комплекс "Ливадите ", обл. Пазарджик , над село Дебращица , местността Добра вода, при следния дневен ред:

1. Приемане и освобождаване на членове

2. Отчет на УС и на КРД за дейността на НКБГ през 2016 год.

3. Становище на КС по финансовия отчет

4. Промяна на правилниците и разпоредбите на клуба (Предложенията за промени да се изпращат на клубния имейл до 04.03.2017 год.)

5. Приемане на календарен план за мероприятията през 2017 година

6. Разни

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, ОС се отлага с 1 час и се провежда на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъствуващите членове.

II. Да се проведедат ИВК както следва

- на 18.02.2017 год. в град Благоевград

- на 12.03.2017 год. в с. Елшица

- на 01.04.2017 год. в град Угърчин

[още новини]
  Copyright (c) 2010 - Национален клуб българско гонче