:: Начало Национален клуб българско гонче :: Полезни връзки  :: Карта на сайта 
Новини
За клуба
За гончето
На лов с гончета
Развъждане
Клубни мероприятия
Документи
Галерия
Видео
НКБГ в медиите
Приятели на НКБГ
Контакти
 
Новини

На разширеното заседание на УС се реши

I. Да се проведе на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ годишно отчетно Общо събрание на НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ /НКБГ/ на 09.03.2019 от 15:00 ч. в Рехабилитационен център на Медицински университет в Цигов Чарк, обл. Пазарджик , при следния дневен ред:

1. Приемане и освобождаване на членове

2. Отчет на УС и на КРД за дейността на НКБГ през 2018 год.

3. Становище на КС по финансовия отчет

4. Промяна на правилниците и разпоредбите на клуба (Предложенията за промени да се изпращат на клубния имейл до 04.03.2019 год.)

5. Приемане на календарен план за мероприятията през 2019 година

6. Разни

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, ОС се отлага с 1 час и се провежда на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъствуващите членове.

II. Да се проведат ИВК и работен изпит както следва

- на 16.02.2019 год. в с. Елшица

- на 10.03.2019 год. в град Батак

III. Да се проведе състезание за кучета-свинари от породата българско гонче

- на 17.02.2019 год. в с. Елшица

[още новини]
  Copyright (c) 2010 - Национален клуб българско гонче