:: Начало Национален клуб българско гонче :: Полезни връзки  :: Карта на сайта 
Новини
За клуба
За гончето
На лов с гончета
Развъждане
Клубни мероприятия
Документи
Галерия
Видео
НКБГ в медиите
Приятели на НКБГ
Контакти
 
Новини

ПОКАНА

УС на НКБГ Ви кани на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ да присъствате на годишно отчетно Общо събрание на клуба на 14.03.2020 година от 17:00 ч. в мотострелкови комплекс "Четиридесетте извора", до Асеновград, при следния дневен ред:

1. Приемане и освобождаване на членове;
2. Отчет на УС и на КРД за дейността на НКБГ през 2019 година;
3. Становище на КС по финансовия отчет;
4. Приемане на календарен план за мероприятията през 2020 година;
5. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, ОС се отлага с 1 час и се провежда на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

10.02.2020 год.
Председател на УС на НКБГ - Делчо Кочанков

[още новини]
  Copyright (c) 2010 - 2024 Национален клуб българско гонче