:: Начало Национален клуб българско гонче :: Полезни връзки  :: Карта на сайта 
Новини
За клуба
За гончето
На лов с гончета
Развъждане
Клубни мероприятия
Документи
Галерия
Видео
НКБГ в медиите
Приятели на НКБГ
Контакти
 
Новини

Покана за Общо събрание

УС на НКБГ свиква на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ годишно отчетно изборно Общо събрание на НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО Гонче /НКБГ/ на 27.02.2021 г от 16:00 ч. в ловно стрелкови комплекс "40-те извора" край Асеновград , при следния дневен:

1. Приемане и освобождаване на членове;
2. Отчет на УС и на КРД за дейността на НКБГ през 2020 год.;
3. Становище на КС по финансовия отчет;
4. Освобождаване на УС, КС и всички комисии от длъжност и отговорност и избор на нови;
5. Промяна на Устава, правилниците и разпоредбите на клуба (Предложенията за промени да се изпращат на клубния имейл nk_bg@abv.bg до 25.02.2021 год.);
6. Приемане на календарен план за мероприятията през 2021 година;
7. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, ОС се отлага с 1 час и се провежда на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъствуващите членове.

Събранието ще бъде проведено при спазване на всички противоепидемиологични мерки

[още новини]
  Copyright (c) 2010 - 2024 Национален клуб българско гонче