:: Начало Национален клуб българско гонче :: Полезни връзки  :: Карта на сайта 
Новини
За клуба
За гончето
На лов с гончета
Развъждане
Клубни мероприятия
Документи
Галерия
Видео
НКБГ в медиите
Приятели на НКБГ
Контакти
 
В медиите

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ
Специализирана екстериорна изложба - Пазарджик 2010

сп. "Лов и Куче", юли 2010
На проведеното на 13.03.2010 г общо събрание на клуб Българско гонче с. Баня, група от най-активните членове на клуба, спазвайки добрия тон и законовите положения поискахме промяна в ръководството на клуба, с цел оптимизиране работата на същия. Не бяхме съгласни с това един и същи човек да е председател на клуба, отговорник по развъдната дейност и главен съдия. Изразихме желанието си клубът да работи по-добре, да се издават навреме родословия и да се работи в посока международно признаване на породата. Заради това бяхме изключени от въпросния клуб без да ни се даде обяснение в какво сме обвинени и по кой член от устава на клуба ни освобождават. В групата на изключените са колеги, които са членове (и един председател) на клубове за други породи към БРФК, което според нас е груба обида от страна на клуб Българско гонче с. Баня към БРФК.
Милеещи за националната ни порода Българско гонче, ние изключените от клуб Българско гонче с. Баня, заедно с наши съмишленици учредихме НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ (НКБГ), регистриран по фирмено дело 17 / 14.04.2010 год на Пазарджишкия окръжен съд. НКБГ има булстат 175866701 и като юридическо лице с нестопанска цел с общественополезна дейност е вписан в министерството на правосъдието. Тук е една от многото съществени разлики между НКБГ и клуб Българско гонче с. Баня – първият е юридическо лице с общественополезна дейност, а вторият е юридическо лице с нестопанска цел в частна полза (предполагам всички знаят в чия).
НКБГ е подал заявление за членство до БРФК с вх №150 / 08.06.2010 год, което ще бъде разгледано на общото събрание на федерацията. По наша молба ще бъде назначен от БРФК наблюдател на дейността на НКБГ и на клуб Българско гонче с. Баня. Убеден съм, че до ОС на БРФК НКБГ ще покаже смазващо предимство пред клуб Българско гонче с. Баня относно издаване на родословия, участие в изложби и цялостна клубна дейност, което да позволи на БРФК да предпочете като национален представител на българското гонче НКБГ. Още повече, че членовете на клуба няма да жалят сили и средства за постигане на заветната ни цел – международно признаване на породата, нещо което бе обявено от клуб Българско гонче с. Баня за табу.
На финала сме по изработване на лого и сайт на клуба, за което искам да изкажа от името на клуба голямата ни благодарност към г-н Радев и г-н Иван Панайотов.
Генерален спонсор на НКБГ за награди под формата на храни за кучета на изложбите е фирма Гигаконсулт – вносител на храните Гозби.

На учредителното събрание се избраха за срок от 3 години Управителен и Контролен съвет на сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ в състав:

Управителен съвет
1.ДЕЛЧО НЕНОВ КОЧАНКОВ - председател на управителния съвет.
2.ГЕОРГИ ПЕТРОВ ХРИСТОВ - заместник-председател.
3.СЕЙХАН САЛИМ МОХАРЕМ - член на Управителния съвет.
4. ТИХОМИР ХРИСТОВ ТОДОРОВ - секретар-касиер
5. ГЕОРГИ СТОЯНОВ ТОШЕВ - член на Управителния съвет

Контролен съвет:
1. ДИМИТЪР ХРИСТОВ ТАХЧИЕВ - председател на контролния съвет.
2. АНГЕЛ ИЛИЕВ ИВАНОВ - член на контролния съвет
3. ГЕОРГИ БОТЕВ ЗОЗИКОВ - член на контролния съвет

На проведеното на 29.05.2010 год общо събрание на клуба се извърши избор на комисии по развъдната дейност, по спорта, съдийска комисия и комикия по етика. След направените предложения и обсъждане се избра комисия по развъдната дейност в следния състав:
1. Георги Чаушев – председател
2. Асен Николов – регион София
3. Васил Замфиров – регион Вършец
4. Георги Лалов – регион Пазарджик
5. Димитър Георгиев – регион Кърджали
6. Ивайло Весков – регион Шумен
7. Крум Машов – регион Кюстендил
8. Марин Арбалиев – регион Панагюрище
9. Мартин Мартинов – регион Бургас
10. Николай Петров – регион Ивайловград
11. Свилен Алеков – регион Русе

В комисията по спорта се предложиха и избраха следните членове:
1. Сейхан Мухарем от Разград – председател
2. Желю Желев от Добрич
3. Сълко Литов от Карлово
4. Ангел Иванов от Пазарджик

Излъчи се и съдийска комисия в състав:
1. Георги Тошев от Брестник – председател
2. инж. Тодор Гичев
3. Желю Желев от Добрич
4. Сейхан Мухарем от Разград
5. Георги Зозиков от Карлово

За членове на комисята по етика се избраха:
1. Сълко Литов от Карлово – председател
2. Георги Иванов от Пловдив
3. Георги Христов от Пловдив

Членовете на НКБГ до настоящия момент наброяват 86 човека от всички краища на България. В клуба членуват доказани развъдчици и радетели на породата. С риск да пропусна някой не мога да не спомена имена като Марин Арбалиев от Баня, Тошко Петров от Долна Малина, Йордан Йорданов и Сейхан Мухарем от Разград, Георги Узунов и Георги Тошев от Брестник, Желю Желев от Добрич, Цветан Георгиев от Враца, Пламен Ангелов от Видин, Сълко Литов, Георги Зозиков и цялата карловска група, д-р Тодор Жегов от Разлог, Ангел Иванов от Пазарджик, Георги Христов от Пловдив, Тихомир Тодоров от Силистра, Васил Замфиров и Владимир Божинов от Вършец и много други. Надяваме се в скоро време и други колеги, доказали се в породата да станат наши членове.
Клубът има подготвена програма и насоки за развитие, в основа на които е международното признаване на породата.

На 25.04.2010 год НКБГ взе участие в международна изложба, организирана от БРФК в Асеновград. Дебютът беше повече от добър. От 108 кучета, 23 бяха българските гончета, които бяха съдени от Таня Арангелова. Ето и класирането:

МЪЖКИ
Клас младши
1. Асен на Георги Иванов - BOB
2. Таркан на Сейхан Мухарем
3. Гайтан на Пенчо Христозов
4. Крум на Пенчо Христозов
5. Балкан на Иван Иванов

Клас Открит
1. Балто на Георги Гетов - CAC
2. Буш на Мартин Христов - RCAC
3. Самурай на Ангел Иванов
4. Бруно на Делчо КОчанков
5. Асен на Сълко Литов

ЖЕНСКИ
Клас подрастващи
1. Рива на Георги Зозиков много переспективен - best puppy
2. Съни на Илия Зозиков много переспективен

Клас младши
Нямаше участници в този клас

Клас Открит
1. Перла на Николай Видев - CAC
2. Астра на Сейхан Мухарем - RCAC
3. Чика на Георги Узунов
4. Аора на Димитър Тахчиев
Лили Роуз на Ангел Иванов
Гергана на Георги Иванов
Линда на Мартин Христов

Организаторите не можаха да скрият изненадата си от силното представяне на многобройната ни група.

Върхът на клубната дейност до момента беше проведената на 29.05.2010 г. в Пазарджик специализирана екстериорна изложба – невиждано досега по размер и качество мероприятие в историята на българското гонче. Приятелска атмосфера, отлична организация, безпристрастно съдийство, много участници с качествени кучета – празник за българското гонче. Безкрайно съм щастлив и много, много горд, че съм председател на такъв клуб, с толкова сериозни членове и симпатизанти и с такава публика.
Ето и фактите - 71 участници, разделени както следва - клас подрастващи женски - 4 участника - всичките с оценка много переспективен, клас подрастващи мъжки - 2 участника - един много переспективен и един переспективен, клас младши женски - 10 участника - 8 с отлична оценка и 2 без оценка, клас младши мъжки - 13 участника - 11 с отлична оценка, 1 с много добър и 1 без оценка, клас открит женски - 18 участника - 15 с отлична оценка, 2 много добра и 1 без оценка, клас открит мъжки - 21 участника - 20 с отлична оценка и 1 с много добра, клас ветерани женски - 1 участник с отлична оценка и клас ветерани мъжки - 2 участника с отлични оценки.

Ето и класирането:

Клас подрастващи женски:
1. Рива на Георги Зозиков от Карлово
2. Горяна от Желев на Желю Желев от Добрич
3. Жана на Димитър Димитров
4. Мая на Георги Христов от Пловдив

Клас подрастващи мъжки:
1. Тигър на Крум Машов от Кюстендил
2. Балкан от Желев на Ангел Александров

Клас млаши женски:
1. Пума на Мартих Александров от Плевен
2. Линда на Мартин Христов от Руен
3. Рита на Иван Кръстев
4. Нана на Петко Фърцов
5. Жана на Пенчо Чумпов от Карлово
6. Съни на Илия Зизков
7. Меги на Георги Сивенов от Ихтиман
8. Чита на Владимир Божинов от Вършец
Шипка на Пенчо Чумпов от Карлово
Рита на Николай Жеков

Клас млаши мъжки:
1. Доко на Васил Гюров
2. Гари на Тодор Жегов от Разлог
3. Руди на Георги Мечкаров
4. Асен на Георги Иванов от Пловдив
Аякс на Георги Сивенов от Ихтиман
Тахир на Васил Замфиров от Вършец
Барс на Владимир Божинов от Вършец
Арап на Пламен Ангелов от Видин
Арес на Фоте Фотев
Джако на Крум Машов от Кюстендил
Бък на Васко Чучков
Аркан от Торментор на Спас Крушаров
Рино на Цветан Георгиев от Враца

Клас открит женски:
1. Вера от Тахчиев на Иван Тривски от Карлово
2. Чика на Георги Узунов от с. Брестник
3. Астра на Сейхан Мухарем от Разград
4. Мери на Цветан Георгиев от Враца
5. Перла на Николай Видев от Пловдив
Варда на Сълко Литов от Карлово
Мая на Минчо Бонин
Джили на Васко Чучков от Ветрен дол
Гергана на Георги Иванов от Пловдив
Бойка на Асен Николов от София
Буря на Георги Чаушев от Карлово
Сара на Иван Узунов от Ветрен дол
Аля на Цветан Коцев от Пловдив
Жана на Евгени Петков от Красново
Мура на Пеньо Пенев
Рита на Димитър Костадинов
Спарта на Иван Иванов
Лора на Николай Павлов

Клас открит мъжки:
1. Тиран на Борислав Борисов от Видин
2. Арап на Мартин Александрав от Плeвен
3. Братан на Евгени Петков от Красново
4. Арап на Георги Чаушев от Карлово
5. Бруно на Делчо Кочанков от Пазарджик
6. Асен на Сълко Литов от Карлово
Гари на Георги Грозданов
Гринго на Васил Замфиров от Вършец
Пирин на Владимир Божинов от Вършец
Джак на Мартин Александров от Плевен
Роналдо на Мартин Александров от Плевен
Буш на Мартин Христов от Руен
Маджар на Николай Видев от Пловдив
Черо на Димитър Тахчиев от Карлово
Горан от Литов на Иван Тривси от Карлово
Самурай на Ангел Иванов от Пазарджик
Вълчо на Стойчо Малинов
Рашо на Фоте Фотев
Пирин на Емил Ангелов
Вокил от Желев на Желю Желев
Матю на Рангел Мутафчийски от Паничери

Клас Ветерани женски:
1. Рая на Стайчо Малинов от Велинград

Клас Ветерани мъжки:
1. Чалдо на Георги Узунов от Брестник
2. Чико на Виктор Весков

Най-добро женско куче на изложбата - Вера от Тахчиев на Иван Тривски от Карлово

Най-добро мъжко куче на изложбата - Тиран на Борислав Борисов от Видин

Шампион на изложбата - Тиран на Борислав Борисов от Видин

Шампион на публиката - Чалдо на Георги Узунов от Брестник

Благодаря на съдиите д-р Радослав Стойнов и инж. Тодор Гичев за безпристрастното съдене.

Благодаря и на спонсорите - храни Любимец гр. Ловеч и на Джортани ЕООД, раздала по една противопаразитна каишка на всеки участник.

Благодаря на всички участници, организатори и публика.

С досегашната си дейност НКБГ смело може да се гордее и да се надява, че тя ще бъде оценена по достойнство от БРФК, където клубът да заеме полагащото му се място.

Д-р Делчо Кочанков,
председател на НКБГ
[още статии]
  Copyright (c) 2010 - 2024 Национален клуб българско гонче