:: Начало Национален клуб българско гонче :: Полезни връзки  :: Карта на сайта 
Новини
За клуба
За гончето
На лов с гончета
Развъждане
Клубни мероприятия
Документи
Галерия
Видео
НКБГ в медиите
Приятели на НКБГ
Контакти
 
Новини

П О К А Н А

Управителният съвет на НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно общо събрание на клуба на 18.03.2023 год. от от 18.00 ч в гр. Етрополе, комплекс "Горунака". https://www.facebook.com/kompleks.gorunaka/

На събранието се поканват всички настоящи членове и кандидат-членове.

ОС ще протече при следния дневен ред:
1. Приемане и освобождаване на членове
2. Отчет на УС и на КРД за дейността на НКБГ през 2022 год.
3. Становище на КС по финансовия отчет
4. Приемане на календарен план за мероприятията през 2023 година
5. Разни.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, ОС се отлага за 1 час и се провежда на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

[още новини]
  Copyright (c) 2010 - 2024 Национален клуб българско гонче